Ống LDPE 20mm

5,000đ 5,500đ

Ống LDPE Đen 16mm

4,500đ 5,000đ

Ống LDPE Đen 12mm

3,500đ 4,000đ
Facebook Chat